4. AYAKKABI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bünyesinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB ya da Birlik), Türk Ayakkabı sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi, özgün tasarımlar yaratma ve satma isteklerinin güçlendirilmesi, yetenekli gençlerimizin ve özgün tasarımların teşvik edilmesi ve yeni tasarımcıların sektöre hızla kazandırılması amacı ile Kadın ve Erkek Ayakkabı kategorilerinde 4.Ayakkabı Tasarım Yarışması’nı düzenlemektedir.

İDMİB, tasarımcıları geleceğin trendlerini belirleyecek ürünleri tasarlamaya, ihracatı artırıcı kazanımlar oluşturmaya davet etmektedir.

I. YARIŞMA KATEGORİLERİ

 • Kadın Ayakkabı Kategorisi
 • Erkek Ayakkabı Kategorisi

Yarışmacı, her iki kategoriye birden ayrı dosyalarla başvuru yapabilir, ancak aynı kategoride en fazla bir dosya ile yarışmaya katılabilir

Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu çerçevede; hazırlanacak tüm proje sunumları ve raporlarının tema ile uyumu ve kullanılacak malzemelerin şartnamedeki ana tema ile örtüşmesi titizlikle değerlendirilecektir.

II. KİMLER KATILABİLİR?
KADIN VE ERKEK AYAKKABI KATEGORİLERİNDE;

Yarışmaya iştirak edecek adayların aşağıdaki şartları haiz olmaları gerekmektedir;
a- 01/01/2021 tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olması ve 35 yaşını aşmamış olması,
b- Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması ve jüri üyeleri ile aynı kuruluşta çalışmaması,
c- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
d- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
e- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması,
f- İDMİB’in daha önce düzenlediği DETAY Deri Ürünleri Tasarım Yarışmalarında ve Ayakkabı Tasarım Yarışmalarında ilk 3 dereceye girmemiş olması.
g- Söz konusu yarışmaya daha önce 3 kez katılmamış olması şarttır.
Ayrıca; Türk moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olan, adına kayıtlı ticari firması, markası olan ve ticari sponsoru bulunan kişiler yarışmaya katılamazlar.
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

2. Yarışma, herhangi bir bölümde ön lisans veya lisans öğrencisi olduğunu belgeleyebilecek kişiler, üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan (lisans üstü eğitim alan kişiler de başvurabilir) ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek, yurtiçi veya yurtdışından kişilerin katılımına açıktır. Tasarım konusunda çalıştığı firmadan gerekli eğitimi almış ve tasarım yetkisine sahip kişiler de yarışmaya katılabilirler.

3. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İTKİB tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

4. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı web sitesinde (www.ayakkabitasarimyarismasi.com) duyurulacaktır.

III. YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

“4.Ayakkabı Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar web sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru posta aracılığıyla yapılabilecektir.

Yarışmacılar aşağıda listelenen zorunlu 6 başvuru belgesini doldurarak, başvuru dosyası ile birlikte teslim edecektir;

1) Başvuru Formu 2) Diploma veya Öğrenci Belgesi Örneği 3) Fikir Paftası 4) Kısa Özgeçmiş 5) Kimlik belgesi örneği 6) Taahhütname

 • Her projede, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşleri yer alacaktır. Projeler tek taban üzerine 3 farklı modelden meydana gelecektir.
 • Her bir yarışmacı tasarımlarını A3 boyutunda, istenilen teknikle oluşturabilir. Orantılı ve beyaz zeminde renk ve malzeme önerileriyle sunum dosyalarını hazırlayabilirler. Tasarımlar bilgisayar programıyla hazırlanmış veya elde çizilmiş ve renklendirilmiş olabilecektir.
 • Tasarımla birlikte, aşağıda belirtilen şekilde açıklamalara yer verilecektir,

Tasarıma Ait Açıklamalar:

 • Tasarımın İsim Önerisi
 • Üretimde Kullanılacak Malzeme ve varsa Örnekleri
 • Üretimde Kullanılacak Teknikler

Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz hazırlanması ve İTKİB’e ulaşmasını takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun İTKİB tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

İkinci Aşamada Jüri Üyeleri tarafından seçilen projelerin, teknik yönden geliştirilmesini takiben üç boyutlu tasarımların (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak gönderilmesi istenebilecektir.

Yarışmacıların “Başvuru Formu”nun üzerindeki adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunludur. Yarışmacıların kimlikleri; Birinci Aşama’da yarışma koşullarına Sayfa 3 uygunluğu kontrol etmek, gerekli listeleri oluşturmak ve yarışma hazırlık çalışmalarını yürütmek amaçlarıyla sadece “Yarışma Sekreteryası” tarafından bilinecek, İkinci Aşama’da ise “Jüri Üyeleri” de yarışmacıların kimliklerini bilerek ödül alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır. İkinci Aşama’ya kalan tüm tasarımlar “Jüri Üyeleri” tarafından kimlikleri ile beraber değerlendirilecektir.

“Fikir Paftası”, proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin şeklinde olacaktır. “Kısa Özgeçmiş” ise en fazla 100 kelimeden oluşacaktır.

Yarışmacı, her iki kategoriye birden, ayrı dosyalarla başvuru yapabilir, ancak aynı kategoride en fazla bir dosya ile yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya daha önce tarafımızca açılan Ayakkabı Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekreteryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

Not: Birinci aşamayı geçemeyen dosyalar, sahiplerine İTKİB tarafından postalanmayacak olup, dosyasını isteyen katılımcıların İDMİB Sektör Şubesi’nden bizzat teslim almaları gerekecektir. Finale kalmayan dosyalar, yarışma final gecesinden itibaren üç ay süreyle saklanacak ve teslim alınmayan dosyalar bu süre sonunda imha edilecektir.

IV. BAŞVURU DOSYASI TESLİMİ

Başvuru sahiplerinin isimleri tasarımların/paftaların/çizimlerin üzerinde yer almamalıdır. Tasarım öğelerinin herhangi bir yerinde başvuranın kimliğini belirten herhangi bir açıklama veya işaret bulunmaması gerekmektedir. Başvuru dosya numarası, başvuru sırasında İTKİB tarafından verilecektir.

Elle çizilerek hazırlanan tasarımlar çıktı olarak, bilgisayar programı ile hazırlanan tasarımlar ise hem çıktı olarak hem de flashbellek ile diğer başvuru evrakları ile birlikte A3 ölçüsünde bir proje çantası içinde kapalı olarak en geç 15 Aralık 2021 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar elden veya kargo ile İDMİB Sektör Şubesi’ne teslim edilmelidir. İnternet başvurusu kabul edilmemektedir.

Eksik belgelerle hazırlanan, teknik şartlara uygun olmayan, son teslim tarihinden sonra ulaşan başvuru dosyaları teslim alınmaz ve değerlendirmeye sunulmaz.

Bilgi ve Başvuru Dosyası Teslimi için:

İDMİB Sektör Şubesi
Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No.3 Dış Ticaret Kompleksi
B Blok 4. Kat 34197 Yenibosna-Bahçelievler / İstanbul
[email protected] / Tel: 0212 454 02 00

V. YARIŞMANIN AŞAMALARI

Başvuru Aşaması

Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, her bir yarışmacı tasarımlarını A3 boyutunda, istenilen teknikle oluşturabilir. Yarışmacılar orantılı ve beyaz zeminde renk ve malzeme önerileriyle sunum dosyalarını hazırlayabilirler. Tasarımlar bilgisayar programıyla hazırlanmış veya elde çizilmiş ve renklendirilmiş olabilecektir. Projeler tek taban üzerine 3 farklı modelden meydana gelecektir.

Birinci Aşama

Başvuru dosyalarının ilk değerlendirmesi 5 Ocak 2022 Çarşamba günü yapılacaktır. Jüri Üyelerince her kategoriden uygun görülen yeterli sayıda proje ikinci elemeye katılmak üzere seçilecektir. İkinci elemeden önce yeterli süre verilerek, tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenebilir. İkinci elemeye kalan yarışmacılar, projelerini jüriye sözlü olarak sunacaklardır. Yarışmacılar ile görüşme, taleplerine istinaden telekonferans veya video şeklinde gerçekleştirilebilecektir. İkinci elemeye kalanlara ilişkin detaylı duyuru web sitesinden (www.ayakkabitasarimyarismasi.com) yapılacaktır.

İkinci Aşama

10 Ocak 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek ikinci aşama değerlendirmesinde, her kategoriden finale kalacak 5 tasarım, sektörün önde gelen isimlerinden oluşacak Jüri Üyelerince seçilecektir. İkinci elemenin ardından seçilen tasarımlar teknik sponsorlar tarafından yarışmacı ile beraber finalde yarışmak üzere ürün haline getirilecek, yarışmacının adı üretim yapan firmayla beraber anılacaktır. Teknik sponsor olarak üretici firmalar, İDMİB tarafından ayarlanabileceği gibi, yarışmacılar kendi teknik sponsorlarını da bulabileceklerdir.

İkinci aşama sonrasında Kadın ve Erkek Ayakkabı kategorilerinden finale kalan 5’er finalistin sunduğu 3’er tasarım İDMİB sponsorluğunda ve İDMİB tarafından uygun görülen üreticilere ürettirilecek olmakla birlikte, üretim süreci zaman planlanması da dahil olmak üzere yarışmacının takibi ve sorumluluğunda ilerleyecektir. Tasarımcıların bu süreçte üretimi takip etmeleri zorunludur.

Tasarımların üretim sürecinde finalistlerin yalnızca konaklamaları azami 7 gün olması kaydı ile İDMİB tarafından finanse edilecek olup, ulaşım bedelleri karşılanmayacaktır.

Tasarımların üretimindeki gecikmelerden İDMİB sorumlu değildir.

Söz konusu ürünler final gecesi özel bir sunumla sergilenecektir.

Finalistler www.ayakkabitasarimyarismasi.com sitesinden ilan edilecektir.

Jüri Özel Sunumu ve Final Gecesi

16 Mart 2022 Çarşamba günü, İDMİB tarafından belirlenen jüri üyelerine kazananların belirlenmesi amacı ile bir ön sunum yapılacaktır.

Finalde, Kadın ve Erkek Ayakkabısı kategorilerinden 5 finalistin tasarımları özel bir sunum ile yerli ve yabancı basın mensupları, akademisyenler ve deri sektörüne yön veren sektör temsilcilerinden oluşan final jürisine ve seçkin davetlilere sunulacaktır.

Tasarımlar kategori bazında değerlendirilip, her 2 kategoriden ilk üçe giren tasarımcılar ile ayrıca “Dijital Tasarım Ödülü” adı altında Kadın kategorisi Birincisi ve Erkek kategorisi Birincisi belirlenecektir.

Değerlendirme ve sonuçlar 16 Mart 2022 tarihindeki final gecesinde açıklanacaktır.

İDMİB belirtilen tüm tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar. Mevcut koşullar altında yarışma platformu İDMİB tarafından değiştirilebilir.

Değerlendirme Esasları

 • İnovatif Olması
 • Üretilebilirliği ve Uygulanabilirliği (Mevcut hammadde kaynaklarına ve üretime uygun olmalıdır)
 • Estetik Olması
 • 2022 İlkbahar-Yaz modasına ışık tutabilecek nitelikte olması
 • İşlevselliği
 • Şartnameye ve Temaya Uygun Bir Şekilde Hazırlanması

VI. ÖDÜLLER

KADIN AYAKKABI KATEGORİSİ

 • Bu kategoride dereceye giren ilk 3 yarışmacıya yurt içinde 6 ay yabancı dil eğitimi (İDMİB tarafından belirlenecek kurumda, %90 devamlılık şartı aranmak şartıyla) sağlanacaktır. Yurt dışı eğitim ödülünü kazanan yarışmacı/yarışmacılar yurtiçinde alacağı dil eğitiminden 1 sene süreyle faydalanabilir.
 • Birinci olan yarışmacıya 30.000 TL, İkinciye 20.000 TL ve Üçüncüye de 10.000 TL para ödülü verilecektir.
ERKEK AYAKKABI KATEGORİSİ
 • Bu kategoride dereceye giren ilk 3 yarışmacıya yurt içinde 6 ay yabancı dil eğitimi (İDMİB tarafından belirlenecek kurumda, %90 devamlılık şartı aranmak şartıyla) sağlanacaktır. Yurt dışı eğitim ödülünü kazanan yarışmacı/yarışmacılar yurtiçinde alacağı dil eğitiminden 1 sene süreyle faydalanabilir.
 • Birinci olan yarışmacıya 30.000 TL, İkinciye 20.000 TL ve Üçüncüye de 10.000 TL para ödülü verilecektir.
DİJİTAL TASARIM ÖDÜLÜ

Finale kalmış olan 10 tasarımcıdan yarışma başvurusunu bilgisayar programı ile hazırlamış olan tasarımcılar ayrıca değerlendirilecek ve Kadın ve Erkek Kategorisinde en iyi dereceye sahip olan birer kişiye 15.000 TL para ödülü verilecektir.

Aynı yarışmacı hem fiziki hem de dijital kategorilerde dereceye girdiği takdirde her iki ödülden de faydalanmaya hak kazanabilecektir.

YURT DIŞI EĞİTİM ÖDÜLÜ

2008/2 sayılı tebliğ çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı eğitim hakkı kontenjanından yarışmaya ve yarışmacılara onay verilmesi halinde, Final Gecesinde ilk 3’e giren yarışmacılardan Bakanlığın uygun göreceği isimlere “Yurtdışında Tasarım Eğitimi Hakkı” sağlanacaktır. (İDMİB’in ön onayına tabi olacak şekilde, Ticaret Bakanlığı’nın destek ve onaylarıyla)

2008/2 sayılı tebliğ Ek-7 belgesinde yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına yapılan başvuruları Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak Yurtdışında eğitim ödülünü kazanan yarışmacılar, bu haklarını en geç 2 yıl içerisinde kullanmalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş sayılır. Yarışmacının yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (2008/2 sayılı tebliğ Ek-11 belgesi çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen belgeler) yine yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

Dereceye giren tasarımcıların 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderleri en fazla iki yıl süresince desteklenir.

Yabancı uyruklu katılımcılar 2008/2 sayılı tebliğ gereğince yurtdışı eğitim ödülünden faydalanamazlar. Yabancı uyruklu katılımcılar yarışmaya katılarak bu hususu kabul etmiş sayılacaklardır.

NOT 1: Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması ve bu amaçla sağlanan desteklerden daha fazla sayıda tasarımcının faydalandırılabilmesini teminen, bir iş birliği kuruluşu tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, ödüllerin herhangi birinden faydalanamayacaktır.

NOT 2: Yurtdışı eğitim ödülünden faydalanabilmek için yarışmacının tasarımcı tanımına haiz olması gerekmektedir. 2008/2 Sayılı Tebliğ’de Tasarımcı “Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları” olarak tanımlanmıştır.

* İDMİB yukarıda belirtilen tüm ödüllerde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar

VII. TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
 • Yarışmacı, yarışmaya katıldığı tasarımlara ait tüm mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü mali hak) ve manevi hakları (umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü manevi hak) ve her türlü bilgi işlem aracı ile bu hakların kullanımını yer, muhteva ve zaman sınırlaması olmaksızın yarışmaya katılması ile birlikte Birlik’e devrettiğini ve devredeceğini, devirden itibaren tüm fikri mülkiyet haklarının Birlik’in mülkiyetinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İlaveten yarışmacı, Birlik’in yukarıda sayılan ve Birlik’e münhasıran ve tam ruhsat ile devredilen haklar üzerinde 3. kişiler ile anlaşarak değişiklik yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmacı, işbu maddede bahsi geçen hakların devrine dair Birlik’ten ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel ve/veya hak talep etmeyeceğini, telif bedellerinin ve buna bağlı tüm hak ve alacaklarının, yarışmaya katılım karşılığında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmacı, söz konusu tasarımların kendisine ait olduğunu, 3. Kişilerin fikri mülkiyet haklarına zarar vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Birlik’in işbu madde kapsamında 3. Kişilere her hangi bir ad altında ödeme yapmak zorunda kalması halinde yarışmacı, herhangi bir mahkeme kararı ya da bir kurum kararına gerek kalmaksızın Birlik’in uğramış olacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları ferileri ile birlikte tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Dereceye giremeyen tasarımların paftaları, yarışma final gecesinden sonra üç ay içerisinde İTKİB’den alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan bu yarışmaya verilmiş tasarım paftaları imha edilecek olup, imha sebebiyle İTKİB hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 • Birlik üyeleri ile sponsor firmaların öncelik haklarını gözeterek bunların uygun buldukları projeleri yarışmacıdan satın alma girişimi olabilir. Bu nedenle, belirtilen Birlik üyeleri ile sponsor firmaların, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli olmak üzere İDMİB’in belirleyeceği bedel üzerinden “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

 • Birlik, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak dilediği yerde sergileyebilir.

 • Finale kalan yarışmacıların üretilen tasarımları yarışmadan sonra Birlik tarafından 1 yıl süre ile saklanacaktır. Birlik, tasarımları bu sürenin sonunda ya da daha öncesinde yarışmacıya teslim etmek istemesi halinde yarışmacı, tasarımlarını bu talebin kendisine ulaşması tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde Birlik’ten teslim almadığı takdirde söz konusu tasarımlar imha edilecektir. Bu sürenin sonunda teslim alınmayan ve imha edilen tasarımlar sebebiyle Birlik’ten herhangi bir ad altında zarar ya da tazminat talebinde bulunulamaz.

 • Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, iletişim bilgileri, fotoğrafları ve eğitim bilgileri, projeleriyle birlikte yazılı ve görsel basında, broşürlerde, kitaplarda ya da kataloglarda duyurulabilir veya yayınlanabilir.

 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller (para ödülü yasal faizi ile birlikte, eğitim ödülleri ise kullanılmışsa eğitim ve yaşam gideri bedeli olarak yasal faizi ile birlikte) Birlik tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

 • Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine iptalin olduğu tema ve kategoride en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı web sitesinde duyurulacaktır.

 • Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, tasarımların bir temadan diğer bir temaya aktarılması da dâhil olmak üzere, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında Birinci Aşama, İkinci Aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.

 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.

 • Yarışmacı ile Birlik arasında doğacak uyuşmazlıklarda Birlik defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilecek ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Tahkim Merkezi yetkilidir.

 • Bu yarışmaya web sitesi (www.ayakkabitasarimyarismasi.com) aracılığıyla katılan ve onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

ULUSLARARASI DİJİTAL AYAKKABI TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı
Yarışma Kategorisi
TC Kimlik No
Doğum Tarihi ve Yeri
Adres
Ev Telefon
Cep No
E-posta

EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite Adı
Fakülte/Yüksek Okul Adı
Bölüm Adı
Devam Ettiği Sınıf
Mezun ise Mezuniyet Tarihi

Yarışmaya göndermiş olduğum tasarım özgün bir çalışmadır. Aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, yarışmaya katılan eser üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğum bütün fikri ve sınai haklarımdan peşinen feragat ettiğimi, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarımı, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarımı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile İDMİB’e devir ve temlik ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Yarışma şartnamesini, okuyarak anladığımı, şartnamede belirtilen tüm şartları ve fikri / sınai haklarla ilgili tüm koşulları peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yarışmacı
Ad-Soyad:
Tarih:
İmza:

TAAHHÜTNAME

“4. Ayakkabı Tasarım Yarışması”na katılmak için yapacağım başvuruda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince; kaydımın oluşturulup yarışma ve tasarımlarımla ilgili olarak firmaların şahsımla iletişime geçmesini ve sosyal medya platformlarından duyurulacak olan bu yarışmada, yarışmaya katıldığıma dair bilgi paylaşımının yapılmasını kolaylaştırmak adına kişisel bilgilerimin (Ad-soyad, iletişim bilgileri, e-mail, telefon numarası, fotoğraflar vs.) alınmasını; İDMİB organizasyonunda katılacağım yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan yükümlülüklere uyacağımı, hal tutum ve davranışlarımdan şahsen sorumlu olacağımı, işbu hükme aykırılık halinde doğacak sair maddi ve manevi zararlardan ötürü İDMİB’in sorumlu tutulamayacağını,

“4. Ayakkabı Tasarım Yarışması” final ödülleri kapsamında kazandığım ve bizzat kendi isteğim ile katılacağım; eğitim, kültür ve turistik amaçlı yurtiçi ve yurtdışı gezi, fuar, seminer, kurs, organizasyon ve benzeri etkinlikler sırasında ve işbu etkinliklere katılmak üzere yapılan tüm seyahatler, transferler, konaklamalar sırasında meydana gelebilecek kaza, kayıp, sağlık problemleri, Birlik tarafından yapılmış organizasyon ile ilgili alınan kural ve kararlara aykırı davranışlar ve benzeri her türlü zarar – ziyan ile ilgili olarak Birliğinizin herhangi bir şekilde sorumlu bulunmayacağını,

“4. Ayakkabı Tasarım Yarışması”nda finale kalmam durumunda, İDMİB’den gelecek talep doğrultusunda, sosyal sorumluluk kapsamında tasarımcılarının önünü açmak amacıyla gelecek 6 yıl içinde İDMİB tarafından düzenlenecek olan Ayakkabı Tasarım Yarışmalarında ücretsiz olarak danışmanlık desteği vermeyi,

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yarışmacı Ad-Soyad:
Tarih
İmza