ULUSLARARASI DİJİTAL AYAKKABI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), Türk Ayakkabı sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi, özgün tasarımlar yaratma ve satma isteklerinin güçlendirilmesi, yetenekli gençlerimizin ve özgün tasarımların teşvik edilmesi ve yeni tasarımcıların sektöre hızla kazandırılması amacı ile bir yeniliğe giderek, bu yıl ilk kez Uluslararası Dijital Ayakkabı Tasarım Yarışması’nı düzenlemektedir.

İDMİB, Yaz mevsiminin enerjisinin ve coşkusunun ayakkabı tasarımlarındaki etkisini ortaya koymak bakış açısı ile tasarımcıları, geleceğin trendlerini belirleyecek ürünleri tasarlamaya, ihracatı artırıcı kazanımlar oluşturmaya davet etmektedir.

I. YARIŞMA KATEGORİLERİ

Yarışma tek kategoriden oluşmakta olup, yarışmacı kadın veya erkek ayakkabısı tasarlamada serbesttir. Başvuru sayısında sınırlama bulunmamaktadır.

Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu çerçevede; hazırlanacak tüm proje sunumları ve raporlarının tema ile uyumu ve kullanılacak malzemelerin şartnamedeki ana tema ile örtüşmesi titizlikle değerlendirilecektir.

II. KİMLER KATILABİLİR?

1. Yarışmaya iştirak edecek adayların aşağıdaki şartları haiz olmaları gerekmektedir;
a- 01/01/2020 tarihi itibariyle 16 yaşından büyük olması ve 35 yaşını aşmamış olması,
b- Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
c- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
d- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
e- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması,
f- İDMİB’in daha önce düzenlediği DETAY Deri Ürünleri Tasarım Yarışmaları’ nda ve Ayakkabı Tasarım Yarışmaları’nda ilk 3 dereceye girmemiş olması şarttır.
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

2. Yarışma, Liselerin ayakkabıcılık sektörüyle ilgili bölümlerinden mezun olan ve bunu belgeleyebilecek kişiler, herhangi bir bölümde ön lisans veya lisans öğrencisi olduğunu belgeleyebilecek kişiler, üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan (lisans üstü eğitim alan kişiler de başvurabilir) ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır. Tasarım konusunda çalıştığı firmadan gerekli eğitimi almış ve tasarım yetkisine sahip kişiler de yarışmaya katılabilirler.

3. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İTKİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

4. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı web sitesinde (www.ayakkabitasarimyarismasi.com) duyurulacaktır.

III. KİMLER KATILAMAZ?

Genel kural olarak İDMİB’in daha önce düzenlediği DETAY Deri Ürünleri Tasarım Yarışmaları’ nda ve Ayakkabı Tasarım Yarışmaları’nda ilk 3 dereceye girenler; İTKİB çalışanları ve jüri üyeleriyle yakınlığı bulunan veya aynı kuruluşta çalışan kişiler yarışmaya katılamaz. Söz konusu yarışmaya daha önce 3 kez katılmış yarışmacılar, yarışmaya tekrar katılamaz.

Ayrıca; Türk moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olan, adına kayıtlı ticari firması, markası olan ve ticari sponsoru bulunan kişiler yarışmaya katılamazlar.

IV. YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

“Uluslararası Dijital Ayakkabı Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar web sayfasından temin edilecek ve tasarımlar bilgisayar programı ile yapılacaktır . Tasarımcılar istedikleri bilgisayar programını tercih etmekte serbesttir.

Yarışmacılar aşağıda listelenen zorunlu 6 başvuru belgesini doldurarak, tasarım dosyasıyla birlikte iletecektir

1) Başvuru Formu
2) Diploma veya Öğrenci Belgesi Örneği
3) Fikir Paftası
4) Kısa Özgeçmiş
5) Kimlik belgesi örneği
6) Taahhütname

Her projede, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşleri yer alacaktır. Projeler tek taban üzerine 4 farklı modelden meydana gelecektir.

Her bir yarışmacı tasarımlarını bilgisayar programı ile 2D olarak oluşturmak zorundadır. Orantılı ve beyaz zeminde renk ve malzeme önerileriyle sunum dosyalarını hazırlayabilirler.

Tasarımla birlikte, aşağıda belirtilen şekilde açıklamalara yer verilecektir;

Tasarıma Ait Açıklamalar:

Tasarımın İsim Önerisi

Üretimde Kullanılacak Malzeme ve varsa Örnekleri

Üretimde Kullanılacak Teknikler

Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz hazırlanması ve e-posta yoluyla İTKİB Genel Sekreterliği’ne ulaşmasını takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun İTKİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

Yarışmacıların “Başvuru Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunludur. Yarışmacıların kimlikleri; Birinci Aşama’da yarışma koşullarına uygunluğu kontrol etmek, gerekli listeleri oluşturmak ve yarışma hazırlık çalışmalarını yürütmek amaçlarıyla sadece “Yarışma Sekreteryası” tarafından bilinecek, İkinci Aşama’da ise “Jüri Üyeleri” de yarışmacıların kimliklerini bilerek ödül alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır. İkinci Aşama’ya kalan tüm tasarımlar “Jüri Üyeleri” tarafından kimlikleriyle beraber değerlendirilecektir.

“Fikir Paftası”, proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin şeklinde olacaktır. “Kısa Özgeçmiş” ise en fazla 100 kelimeden oluşacaktır.

Yarışmacı, kadın veya erkek ayakkabısı tasarlamada serbesttir. Başvuru sayısında sınırlama bulunmamaktadır. Yarışmaya daha önce tarafımızca açılan Ayakkabı Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekreteryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

Not: Finale kalmayan dosyalar, yarışma final gecesinden itibaren dijital ortamda üç ay süreyle saklanacak ve bu süre sonunda imha edilecektir.

BAŞVURU DOSYASI TESLİMİ

Başvuru sahiplerinin isimleri tasarımların/paftaların/çizimlerin üzerinde yer almamalıdır. Tasarım öğelerinin herhangi bir yerinde başvuranın kimliğini belirten herhangi bir açıklama veya işaret bulunmaması gerekmektedir. Başvuru dosya numarası, başvuru sırasında İTKİB tarafından verilecektir.

Başvuru dosyaları, en geç 30 Eylül 2020 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar e-posta yoluyla İTKİB Deri Sektör Şubesi’ne iletilmelidir.

Eksik belgelerle hazırlanan, teknik şartlara uygun olmayan, son teslim tarihinden sonra ulaşan başvuru değerlendirmeye sunulmayacaktır.

Bilgi ve Başvuru Dosyası Teslimi için:

İTKİB Deri Sektör Şubesi
Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok 34197 Yenibosna-Bahçelievler / İstanbul
deri@itkib.org.tr
Tel: 0212 454 02 00

V. YARIŞMANIN AŞAMALARI

Başvuru Aşaması

Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, her bir yarışmacı tasarımlarını tercih edecekleri bilgisayar programı ile 2D olarak oluşturmak zorundadır. Yarışmacılar orantılı ve beyaz zeminde renk ve malzeme önerileriyle sunum dosyalarını hazırlayabilirler. Projeler tek taban üzerine 4 farklı modelden meydana gelecektir.

Birinci Aşama

Başvuru dosyalarının ilk değerlendirmesi dijital ortamda 20 Ekim 2020 Salı günü yapılacaktır. Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje ikinci elemeye katılmak üzere seçilecektir. İkinci elemeden önce yeterli süre verilerek, tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenebilir. İkinci elemeye kalanlara ilişkin detaylı duyuru web sitesinden (www.ayakkabitasarimyarismasi.com) yapılacaktır.

İkinci Aşama

30 Ekim 2020 Cuma günü gerçekleştirilecek ikinci aşama değerlendirmesinde, finale kalacak 10 tasarım, sektörün önde gelen isimlerinden oluşacak Jüri Üyelerinin dijital ortamda bir araya gelmesiyle seçilecektir. İkinci elemeye kalan yarışmacılar, projelerini jüriye dijital jüri değerlendirmesi esnasında sözlü olarak sunacaklardır. İkinci elemenin ardından seçilen tasarımlar, tasarımcılar tarafından tercih edilecek bilgisayar programı ile 3D haline getirilecek ve 3D çizimler finalde yarışacaktır.

Tasarımların oluşmasında yaşanacak gecikmelerden İDMİB sorumlu değildir

Finalistler www.ayakkabitasarimyarismasi.com sitesinden ilan edilecektir.

Final Değerlendirmesi

30 Kasım 2020 Pazartesi günü, tasarımcılar tarafından İDMİB’in seçeceği jüri üyelerince kazananların belirlenmesi amacıyla bir sunum yapılacaktır. Finalde 10 finalistin tasarımları, dijital ortamda gerçekleştirilecek özel bir sunum ile basın mensupları ve deri sektörüne yön veren sektör temsilcilerinden oluşan final jürisine sunulacak olup, ilk üçe giren tasarımcılar belirlenecektir.

Yarışmanın her aşaması dijital platformda gerçekleşecektir, bu nedenle oluşabilecek herhangi bir ulaşım ve konaklama masrafı yarışmacının sorumluluğunda olacaktır.

Değerlendirme ve sonuçlar 30 Kasım 2020 tarihindeki final değerlendirmesi ardından açıklanacaktır.

İDMİB belirtilen tüm tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

VII. ÖDÜLLER

Maddi Ödüller
Birinci olan yarışmacıya 40.000 TL, İkinciye 20.000 TL ve Üçüncüye de 10.000 TL para ödülü verilecektir. Yurtdışı Eğitim Ödülü
2008/2 sayılı tebliğ çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın yarışmayı desteklemesi ve yurt dışı eğitim hakkı kontenjanından yarışmaya ve yarışmacılara onay verilmesi halinde, Final Değerlendirmesinde ilk 3’e giren yarışmacılardan Bakanlığın uygun göreceği isimlere “Yurtdışında Tasarım Eğitimi Hakkı” sağlanacaktır. (İDMİB’in ön onayına tabi olacak şekilde, Ticaret Bakanlığı’nın destek ve onaylarıyla)
Yurtdışında eğitim ödülünü kazanan yarışmacılar, bu haklarını en geç 2 yıl içerisinde kullanmalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş sayılır. Yarışmacının yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (İELTS, TOEFL vs.) yine yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
Yabancı uyruklu katılımcılar 2008/2 sayılı tebliğ gereğince yurtdışı eğitim ödülünden faydalanamazlar. Yabancı uyruklu katılımcılar yarışmaya katılarak bu hususu kabul etmiş sayılacaklardır.
NOT 1 : Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması ve bu amaçla sağlanan desteklerden daha fazla sayıda tasarımcının faydalandırılabilmesini teminen, bir iş birliği kuruluşu tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, ödüllerin herhangi birinden faydalanamayacaktır.
NOT 2 : Yurtdışı eğitim ödülünden faydalanabilmek için yarışmacının tasarımcı tanımına haiz olması gerekmektedir. 2008/2 Sayılı Tebliğ’de Tasarımcı “Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları” olarak tanımlanmıştır.
* İDMİB yukarıda belirtilen ödüllerde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

VIII. TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
 • 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.

 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.

 • Dereceye giremeyen tasarımların paftaları, yarışma sonrasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan bu yarışmaya verilmiş tasarım paftalarından İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz.

 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri üyeleri ile sponsor firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin üyeleri ile sponsor firmaların, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.

 • Finale kalan yarışmacıların tasarımları yarışmadan sonra İDMİB tarafından 1 yıl saklanacaktır. 1 yılın sonunda tasarım sahiplerinin tasarımlarını İDMİB’den teslim almadığı takdirde söz konusu tasarımlar imha edilecektir. Bu sürenin sonunda teslim alınmayan ve imha edilen tasarımlar sebebiyle İDMİB’den herhangi bir ad altında zarar ya da tazminat talebinde bulunulamaz.

 • Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine “AÇIKLANABİLİR” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenecektir, bunun yanında bu ibare tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer alması ile ödül töreninde çekilecek fotoğrafların gerekli görüldüğünde yayınlanmasının tasarımcı/tasarımcılar tarafından uygun görüldüğü anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci Aşama teslim tarihinden sonra Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir; anılan ibarenin bulunması halinde, yarışmacıların tasarımlarının görselleri yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İTKİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

 • Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine iptalin olduğu tema ve kategoride en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı web sitesinde duyurulacaktır.

 • Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, tasarımların bir temadan diğer bir temaya aktarılması da dahil olmak üzere, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında Birinci Aşama, İkinci Aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.

 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.

 • Bu yarışmaya web sitesi (www.ayakkabitasarimyarismasi.com) aracılığıyla katılan ve onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

ULUSLARARASI DİJİTAL AYAKKABI TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı
TC Kimlik No
Doğum Tarihi ve Yeri
Adres
Ev Telefon
Cep No
E-posta
Tema Adı

EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite Adı
Fakülte/Yüksek Okul Adı
Bölüm Adı
Devam Ettiği Sınıf
Mezun ise Mezuniyet Tarihi

Yarışmaya göndermiş olduğum tasarım özgün bir çalışmadır. Aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, yarışmaya katılan eser üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğum bütün fikri ve sınai haklarımdan peşinen feragat ettiğimi, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarımı, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarımı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile İDMİB’e devir ve temlik ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Yarışma şartnamesini, okuyarak anladığımı, şartnamede belirtilen tüm şartları ve fikri / sınai haklarla ilgili tüm koşulları peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yarışmacı
Ad-Soyad:
Tarih:
İmza:

TAAHHÜTNAME

Uluslararası Dijital Ayakkabı Tasarım Yarışması’na katılmak için yapacağım başvuruda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince; kaydımın oluşturulup yarışma ve tasarımlarımla ilgili olarak firmaların şahsımla iletişime geçmesini ve sosyal medya platformlarından duyurulacak olan bu yarışmada, yarışmaya katıldığıma dair bilgi paylaşımının yapılmasını kolaylaştırmak adına kişisel bilgilerimin (Ad-soyad, iletişim bilgileri, e-mail, telefon numarası, fotoğraflar vs.) alınmasını; İDMİB organizasyonunda katılacağım yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan yükümlülüklere uyacağımı, hal tutum ve davranışlarımdan şahsen sorumlu olacağımı, işbu hükme aykırılık halinde doğacak sair maddi ve manevi zararlardan ötürü İDMİB’in sorumlu tutulamayacağını beyan ve taahhüt ederim. Ayrıca “Uluslararası Dijital Ayakkabı Tasarım Yarışması” final ödülleri kapsamında kazandığım ve bizzat kendi isteğim ile katılacağım; eğitim, kültür ve turistik amaçlı yurtiçi ve yurtdışı gezi, fuar, seminer, kurs, organizasyon ve benzeri etkinlikler sırasında ve işbu etkinliklere katılmak üzere yapılan tüm seyahatler, transferler, konaklamalar sırasında meydana gelebilecek kaza, kayıp, sağlık problemleri, Birlik tarafından yapılmış organizasyon ile ilgili alınan kural ve kararlara aykırı davranışlar ve benzeri her türlü zarar – ziyan ile ilgili olarak Birliğinizin herhangi bir şekilde sorumlu bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yarışmacı Ad-Soyad:
Tarih
İmza