İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL 3. ULUSLARARASI AYAKKABI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), Türk ayakkabı sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi, özgün tasarımlarını yaratma ve satma isteklerinin güçlendirilmesi, yetenekli gençlerimizin ve özgün tasarımların teşvik edilmesi ve yeni tasarımcıların sektöre hızla kazandırılması amacı ile İstanbul 3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması’nı düzenlemektedir.

İDMİB, Yaz mevsiminin enerjisinin ve coşkusunun ayakkabı tasarımlarındaki etkisini ortaya koymak bakış açısı ile tasarımcıları geleceğin trendlerini belirleyecek ürünleri tasarlamaya, ihracatı artırıcı kazanımlar oluşturmaya davet etmektedir.

Jüri Üyeleri tarafından olması istenilen kriterler ve sunulan tasarım projelerinin yarışma kriterlerine uygunluğu ölçülebilmesinin sağlanması için “Jürinin Değerlendirme Kriterleri” aşağıdaki şekildedir;

JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 • İnovatif Olması
 • Üretilebilirliği ve Uygulanabilirliği (Mevcut hammadde kaynaklarına ve üretime uygun olmalıdır)
 • Estetik Olması
 • 2019 İlkbahar-Yaz modasına ışık tutabilecek nitelikte olması
 • İşlevselliği
 • Şartnameye Uygun Bir Şekilde Hazırlanması

YARIŞMANIN AMAÇLARI

“İstanbul 3.Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması”, İhracatçı Birlikleri’nin Türkiye’de ayakkabı ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir tasarım yarışmasıdır. Bu kapsamda, anılan yarışmanın amaçları arasında,

 • Ayakkabı ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
 • Sektörün imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
 • Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
 • Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
 • Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
 • İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
 • Türkiye’de üretici firmalar ile profesyonel tasarımcıları ve sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,
 • Geleceğin ayakkabı pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak,
 • Yeni malzeme kullanımıyla oluşturulan tasarımların gelecek ile buluşmasına vesile olmak,
 • İnovatif, özgün, estetik, işlevsel, üretilebilir, uygulanabilir, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzemenin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan ayakkabı tasarımlarını sektöre kazandırmak,

başta gelmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU

İstanbul 3.Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması, 2 kategoride düzenlenmektedir. Bunlar;

 1. Kadın Ayakkabısı
 2. Erkek Ayakkabısı

Yarışmacı, seçeceği kategoriye göre başvuru yapabilecektir. Her bir yarışmacı yalnızca bir tane başvuru yapabilecektir. Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu çerçevede; hazırlanacak tüm proje sunumları ve raporlarının tema ile uyumu ve kullanılacak malzemelerin şartnamedeki ana tema ile örtüşmesi titizlikle değerlendirilecektir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışmaya iştirak edecek adayların aşağıdaki şartları haiz olmaları gerekmektedir.

  a- 01/01/2018 tarihi itibariyle 16 yaşından büyük olması ve 35 yaşını aşmamış olması,
  b- Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
  c- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
  d- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
  e- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması,
  f- İDMİB’in daha önce düzenlediği yarışmalarda birinci olmamış olması şarttır.

  Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

 2. Yarışma, Liselerin ayakkabıcılık sektörüyle ilgili bölümlerinde okuyan ve/veya bu bölümlerinden mezun olan ve bunu belgeleyebilecek kişiler, herhangi bir bölümde ön lisans veya lisans öğrencisi olduğunu belgeleyebilecek kişiler, üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan (lisans üstü eğitim alan kişiler de başvurabilir) ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek, yurtiçi veya yurtdışından kişilerin katılımına açıktır. Tasarım konusunda çalıştığı firmadan gerekli eğitimi almış ve tasarım yetkisine sahip kişiler de yarışmaya katılabilirler.

 3. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İTKİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

 4. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı web sitesinde (www.ayakkabitasarimyarismasi.com) duyurulacaktır.

YARIŞMANIN AŞAMALARI

İstanbul 3.Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması dört aşamadan oluşmaktadır.

√ Başvuru Aşaması: Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, her bir yarışmacı tasarımlarını A3 boyutunda, istenilen teknikle oluşturabilir. Yarışmacılar orantılı ve beyaz zeminde renk ve malzeme önerileriyle sunum dosyalarını hazırlayabilirler. Tasarımlar bilgisayar programıyla hazırlanmış veya elde çizilmiş ve renklendirilmiş olabilecektir. Projeler tek taban üzerine 3 farklı modelden meydana gelecektir.

√ İlk Eleme Aşaması: Her kategoriden Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje ikinci elemeye katılmak üzere seçilecektir. İkinci elemeden önce yeterli süre verilerek, tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenebilir. İkinci elemeye kalan yarışmacılar, projelerini jüriye sözlü olarak sunacaklardır. Yarışmacılar ile görüşme, taleplerine istinaden telekonferans veya video şeklinde gerçekleştirileilecektir. İkinci elemeye kalanlara ilişkin detaylı duyuru web sitesinden (www.ayakkabitasarimyarismasi.com) yapılacaktır.

√ İkinci Eleme Aşaması: İkinci elemede her kategoriden finale kalacak 5 tasarım, sektörün önde gelen isimlerinden oluşacak Jüri Üyelerince seçilecektir. İkinci elemenin ardından seçilen tasarımlar teknik sponsorlar tarafından yarışmacı ile beraber finalde yarışmak üzere ürün haline getirilecek, yarışmacının adı üretim yapan firmayla beraber anılacaktır. Üretici firmalar, İDMİB tarafından ayarlanabileceği gibi, yarışmacılar kendi teknik sponsorlarını da bulabileceklerdir.

√ Final Aşaması: Finale kalan tasarımlardan ödül almaya hak kazananlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek, ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

“İstanbul 3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

√ Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar web sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru posta aracılığıyla yapılabilecektir.

√ Yarışmacılar aşağıda listelenen zorunlu 4 başvuru belgesini doldurarak, başvuru dosyası ile birlikte teslim edecektir;

 1. Kimlik Bilgi Formu ve İletişim Bilgileri
 2. Diploma veya Öğrenci Belgesi Örneği
 3. Fikir Paftası
 4. Kısa Özgeçmiş

 • Her projede, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşleri yer alacaktır. Projeler tek taban üzerine 3 farklı modelden meydana gelecektir.
 • Her bir yarışmacı tasarınlarını A3 boyutunda, istenilen teknikle oluşturabilir. Orantılı ve beyaz zeminde renk ve malzeme önerileriyle sunum dosyalarını hazırlayabilirler. Tasarımlar bilgisayar programıyla hazırlanmış veya elde çizilmiş ve renklendirilmiş olabilecektir.
 • Tasarımla birlikte, aşağıda belirtilen şekilde açıklamalara yer verilecektir,

Tasarıma Ait Açıklamalar:

 • Tasarımın İsim Önerisi
 • Üretimde Kullanılacak Malzeme ve varsa Örnekleri
 • Üretimde Kullanılacak Teknikler
 • Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz hazırlanması ve İTKİB Genel Sekreterliği’ne ulaşmasını takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun İTKİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

√ İkinci Aşamada Asli Jüri Üyeleri tarafından seçilen projelerin, teknik yönden geliştirilmesini takiben üç boyutlu tasarımların (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak gönderilmesi istenebilecektir.

√ Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunludur. Yarışmacıların kimlikleri; Birinci Aşama’da yarışma koşullarına uygunluğu kontrol etmek, gerekli listeleri oluşturmak ve yarışma hazırlık çalışmalarını yürütmek amaçlarıyla sadece “Yarışma Sekreteryası” tarafından bilinecek, İkinci Aşama’da ise “Asli Jüri Üyeleri” de yarışmacıların kimliklerini bilerek ödül alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır. İkinci Aşama’ya kalan tüm tasarımlar “Asli Jüri Üyeleri” tarafından kimlikleri ile beraber değerlendirilecektir.

√ “Fikir Paftası”, proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin şeklinde olacaktır. “Kısa Özgeçmiş” ise en fazla 100 kelimeden oluşacaktır.

√ Her bir yarışmacı yalnızca bir adet başvuru dosyası ile yarışmaya katılabilecektir, ancak yarışmaya daha önce tarafımızca açılan Ayakkabı Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

√ Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekreteryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

√ Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlan Tarihi:09 Nisan 2018
Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi:22 Haziran 2018 (Mesai bitimine kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (1.Aşama):10 Temmuz 2018
Seçici Kurul Toplantısı (2.Aşama):12 Temmuz 2018
Ödül Töreni:10 Ekim 2018

Not : Tarihler değişiklik gösterebilir.

TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER

Yarışma Sekreteryası: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği
Adres: Çobançeşme mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34196 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: +90 (212) 454 02 00
Faks: +90 (212) 454 02 01

olarak belirlenmiştir. Yarışma ile ilgili tüm konularda, yukarıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır.

YARIŞMA DANIŞMANLARI

Danışmanlar başvuru aşamasından ve finale kadar yarışmacılara danışmanlık edeceklerdir.

 • Bilge Köprülü - Kadın Ayakkabı Teması ( Ayakkabı Tasarımcısı ve Eğitmen )
  bilgekoprulu@me.com / +90 533 231 83 15

 • Ahmet Baytar - Erkek Ayakkabı Teması ( İstanbul Moda Akademisi’nde Eğitmen )
  ahmetbaytar@me.com / +90 532 455 15 21

ÖDÜLLER

Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacıların ödülleri, tören sonrasında hesap numaralarını yetkililere bildirmeleri halinde, törenden sonra 15 gün içerisinde hesap numaralarına havale yoluyla yatırılacaktır.

PARA ÖDÜLLERİ

1) KADIN AYAKKABILARI TASARIM ÖDÜLLERİ

• Birinci : 15.000 TL
• İkinci : 10.000 TL
• Üçüncü : 5.000 TL

2) ERKEK AYAKKABILARI TASARIM ÖDÜLLERİ

• Birinci : 15.000 TL
• İkinci : 10.000 TL
• Üçüncü : 5.000 TL

DİĞER ÖDÜLLER

Yurtdışı Eğitim Ödülü :

Kadın ve Erkek ayakkabıları kategorilerinde dereceye giren ilk üç Finalist arasından Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecek yarışmacıya, T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak koşuluyla 2008/2 Tasarımcıların Desteklenmesi Tebliği çerçevesinde ve İDMİB’ in projesinin Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması halinde; İDMİB Yönetim Kurulunun da uygunluk kararıyla ayakkabı tasarımı ile ilgili bir bölümde “Yurt Dışında Eğitim Ödülü” sağlanabilecektir. Yurtdışında eğitim ödülünü kazanan yarışmacı, bu hakkını en geç bir sonraki eğitim yılında kullanmalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş sayılır. Yarışmacının yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (İELTS, TOEFL vs.) yine yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

Çizim Tableti Ödülü :

Kadın ve Erkek ayakkabıları kategorilerinde finale toplam 10 yarışmacıya dijital çizim tableti hediye edilecektir.

Vitrin Ödülü :

Kadın ve Erkek ayakkabıları kategorilerinde dereceye giren tasarımlar arasından seçilecek çalışmalar, tasarımcının markası ve sponsorların markaları daha ufak olacak şekilde 150 çift ürettirip, en az 5 mağazalarında 3 aydan az olmamak suretiyle ile satışa sunacaklardır. Tüm kalıp ve malzeme gideri sponsorlar tarafından karşılanacak olup, tasarımcıdan herhangi bir masraf talep edilmeyecektir. Tasarımcı 150 çift için herhangi bir telif hakkı, tasarım hakkı vs. talep etmeyecektir.

Üretim miktarının 150 çifti geçmesi durumunda İDMİB herhangi bir sorumluluk üstlenmemekte olup, firmalar tarafından hangi tasarımın kullanılacağı iki taraf arasında mutabakatla belirlenecektir.

 

* İDMİB yukarıda belirtilen tüm ödüllerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

** NOT: Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması ve bu amaçla sağlanan desteklerden daha fazla sayıda tasarımcının faydalandırılabilmesini teminen, bir işbirliği kuruluşu tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, İstanbul 3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması’nın ödüllerinin herhangi birinden faydalanamayacaktır.

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Birinci Aşamada dereceye giren yarışmacılar, 10-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında www.ayakkabitasarimyarismasi.com ve www.idmib.org.tr web sitelerinde açıklanacaktır.

İkinci Aşamayı geçerek finalde ödül kazananlar ise 10 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında en geç beş iş günü içinde Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde (www.ayakkabitasarimyarismasi.com ve www.idmib.org.tr) ilan edilecektir.

YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL ALACAK TASARIMLARIN BELİRLENME ŞEKLİ

Birinci Aşamada her kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere yukarıda detayları belirtilen tablodaki değerlendirme kriterlerine göre seçilecek ve yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenebilecektir. İkinci Aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.ayakkabitasarimyarismasi.com) yapılacaktır.

İkinci Aşamada finale kalacak 10 tasarım, Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

 • 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.
 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.
 • Dereceye giremeyen tasarımların paftaları, yarışma sonrasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan bu yarışmaya verilmiş tasarım paftalarından İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri üyeleri ile sponsor firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin üyeleri ile sponsor firmaların, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.
 • Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine “AÇIKLANABİLİR” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenecektir, bunun yanında bu ibare tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer alması ile ödül töreninde çekilecek fotoğrafların gerekli görüldüğünde yayınlanmasının tasarımcı/tasarımcılar tarafından uygun görüldüğü anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci Aşama teslim tarihinden sonra Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir; anılan ibarenin bulunması halinde, yarışmacıların tasarımlarının görselleri yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.
 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İTKİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
 • Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine iptalin olduğu tema ve kategoride en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı web sitesinde duyurulacaktır.
 • Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, ödüllerin bir temadan diğer bir temaya aktarılması da dahil olmak üzere, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında Birinci Aşama, İkinci Aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.
 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
 • Bu yarışmaya web sitesi (www.ayakkabitasarimyarismasi.com) aracılığıyla katılan ve onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.