Hakkımızda

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 2.000’in üzerinde üyesiyle Türkiye’de deri ihracatçısı firmaların öncü temsil kuruluşudur. İDMİB üyeleri özellikle İstanbul merkezli firmalar olup Marmara Bölgesi ağırlıklı olmakla beraber Türkiye geneline dağılmış durumdadırlar.

Deri ihracatçısını temsil eden öncü bir kurum olan İDMİB üyeleri deri konfeksiyon, ayakkabı, Saraciye, deri işleme ve diğer her çeşit deri ürününün üretimini ve ihracatını yapmaktadır. İDMİB üyeleri Türkiye toplam deri ihracatının %70 den fazlasını gerçekleştirerek Türk deri üretici ve ihracatçısının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

İDMİB, deri ve deri mamulleri endüstrisinin menfaatleri doğrultusunda üyelerini temsil etmek ve Türk deri ihracatının sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek amacını taşımaktadır. Ayrıca, İDMİB gerek ulusal ve uluslararası platformlarda gerek devlet düzeyinde Türk deri sanayisinin ortak menfaatlerini koruma amacıyla çalışmaktadır. Buna bağlı olarak, İDMİB deri sektörü açısında önemli olan fuarlarda üye firmaların yer alması için çalışmalar yapar ve kurumsal olarak yer alır. İDMİB, hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri düzenler, ihracatın arttırılması için alternatif pazar arayışı içerisinde ilgili pazarlara ilişkin çalışmaları yürütür. İDMİB ayrıca üyelerinin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı’nın sağladığı destekler ile kümelenme projeleri olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projelerini yürütür.

İDMİB katma değeri yüksek olan deri ve deri mamulleri üretimine destek sağlamak ve üretici firmalar ile tasarımcıları bir araya getiren çalışmaların yanında deri alt sektörlerinde farklı alanlarda tasarım yarışmaları düzenlemektedir. Genç yetenekleri desteklemek ve sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen bu organizasyonlar tüm dünyada ilgili görmektedir.